Agenda / wykaz lekcji

Słownik pojęć (wstęp teoretyczny)

 • Node.js
 • React.js
 • Next.js
 • NPM
 • CSR (Client-Side Rendering)
 • SSR (Server-Side Rendering)
 • Strona statyczna
 • SSG (Static Site Generation)
 • Faza Pre-render
 • Props
 • Routing / Router / Route
 • Backend / API Route
 • Serwer developerski / dev / development
 • Serwer produkcyjny / prod / produkcja
 • Build / deploy
Next.js (podstawy)
 • Stawiamy środowisko
 • Struktura projektu
 • Stylowanie CSS
 • Routing w Next.js
 • Metody budowania stron
 • Tworzenie backendu / API Route
 • Zmienne środowiskowe
Blog techniczny (praktyka)
 • Start projektu
 • ESlint + Prettier + JS Config
 • Konfiguracja TailwindCSS
 • Podstawowy Layout
 • Pobieranie listy rekordów
 • Parsowanie plików Markdown
 • Generowanie podstron dla artytkułów
 • Kolorowanie składni w postach
 • Wdrożenie aplikacji na Vercel
 • Kod całej aplikacji (zip)
Aplikacja "Ogłoszenia"
 • Intro do Yachting APP
 • Baza Airtable
 • Nowe konto na Airtable
 • Tworzenie bazy dla ogłoszeń
 • Wyświetlanie rekordów z bazy
 • Dynamiczne pobieranie rekordów
 • Formularz dodawania ogłoszenia
 • Walidacja danych na backendzie
 • Sprytne generowanie strony oferty (fallback + revalidate)
 • Uwierzytelnianie z NextAuth.js
 • Rejestracja użytkownika (back-end)
 • Rejestracja użytkownika (front-end)
 • Logowanie użytkownika w NextAuth (front + back)
 • Dodawanie ofert tylko dla zalogowanych (front+back)
 • Widok "moje oferty" (front+back)
 • Paginacja ofert (back-end)
 • Paginacja ofert (front-end)
 • Edycja, usuwanie ofert (back-end)
 • Edytowanie ofert przez autora i admina (front-end)
 • Panel administracyjny (front+back)
 • Wstęp do płatności online (Stripe)
 • Konfiguracja Stripe w projekcie
 • Płatność za wyróżnienie oferty (back-end)
 • Płatność za wyróżnienie oferty (front-end)
 • Obsługa Webhooks w Stripe
 • Uploadowanie zdjęć do Cloudinary
 • Resetowanie hasła, wysyłka e-maili
 • Poprawki SEO, Audyt Lighthouse
 • Deploy na Netlify
 • Deploy na serwer VPS
 • Podsumowanie modułu + zadania dodatkowe
Aplikacja "Klon Tinder"
 • Instalacja bazy PostgreSQL
 • Prisma - wstęp, instalacja, konfiguracja
 • NextAuth - Logowanie via GitHub
 • Next + Prisma - proste zapytania (CRUD)
 • Prisma - Relacje, schema, migracje, seedy
 • Middleware do obsługi sesji
 • Podstawowe endpointy
 • Omówienie schematu bazy
 • Helper do zapytań API
 • Obsługa przeglądania profili
 • Czat między profilami (back-end)
 • Czat między profilami (front-end)
 • Modal informujący o nowym matchu
 • Paginacja rekordów (Prisma + Next)
 • Filtrowanie rekordów (Prisma + Next)
 • Poprawki i optymalizacje
 • Konfiguracja i deploy (Vercel + Prisma)
Aplikacja “Subskrypcje w Stripe + Supabase”
 • Intro do Supabase
 • Podstawowy layout aplikacji
 • Uwierzytlenianie w Supabase
 • UserProvider/Hooks w aplikacji
 • Niezbędne ENVy
 • Triggery w Supabase
 • Checkout subskrypcji w Stripe
 • Aktywacja/deaktywacja subskrypcji przez webhooks
Zapisy spotkań live
 • Łącznie z API + Q&A
 • Auth / Middleware + Q&A
 • Obsługa płatności, częste błędy + Q&A
 • Deploy aplikacji Next.js + Q&A
 • Problemy uczestników + Q&A
 • Częste błędy Prisma + Q&A
 • Konsultacje problemów kursantów
 • Supabase + Q&A